"

Promocje !

Polecamy

Zaopatrzenie Szkół


Aktualności
Znowelizowane rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - podpisane! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 06 marca 2013 10:51

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała dzisiaj (5 marca 2013 r.) znowelizowane rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Nowelizacja jest konieczna m.in. ze względu na kolejny etap wdrażania nowej podstawy programowej w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, a także z powodu zmian w systemie kształcenia zawodowego. Znowelizowane rozporządzenie  zawiera nowe druki wzorów świadectw, arkuszy ocen, zaświadczeń i dyplomów.

W związku z powyższym opracowano nowe druki wzorów świadectw, arkuszy ocen, zaświadczeń i dyplomów dostosowanych do tych zmian.

Ponadto opracowano nowe dodatkowe wzory arkuszy ocen dostosowane do wypełniania komputerowego, które mogą być stosowane w szkołach.

Nowością jest wprowadzenie nowego wzoru arkusza ocen dla słuchaczy wszystkich typów szkół dla dorosłych (szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego), z wyjątkiem słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych. Rozwiązanie to przyczyniło się do znacznego ograniczenia liczby stron arkuszy ocen dla uczniów wszystkich typów szkół dla dzieci i młodzieży.

Wszystkie nowe wzory świadectw, dyplomów i zaświadczeń dotyczą przede wszystkim uczniów i słuchaczy, którzy 1 września 2012 r. rozpoczęli naukę:

1) w klasie IV szkoły podstawowej,

2) w klasie pierwszej (semestrze pierwszym) szkół ponadgimnazjalnych.

 

Wzory świadectw i druków:

 

źródło : men.gov.pl

 
Projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 06 lutego 2013 00:00

20 listopada 2012 r. projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Celem nowelizacji rozporządzenia jest:

1)   dostosowanie przepisów do zmian wynikających z:

  • kolejnego etapu wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach IV - VI szkoły podstawowej i w szkołach ponadgimnazjalnych, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977);
  • zmian w kształceniu zawodowym wprowadzonych ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206),

2)    opracowanie nowych druków wzorów świadectw, arkuszy ocen, zaświadczeń i dyplomów dostosowanych do ww. zmian,

3)   opracowanie nowych dodatkowych wzorów arkuszy ocen dostosowanych do wypełniania komputerowego.

 

Jak możemy sprawdzić w "Wykazie Prac Legislacyjnych MEN", zaktualizowanym dnia 15 stycznia 2013r , termin prac nad nowelizacja rozporządzenia został przesunięty na I kwartał 2013r.

Na dzień dzisiejszy nie są jeszcze dokładnie znane nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i innych druków.

Z niecierpliwością czekamy na zakończenie prac.

 

źródło : men.gov.pl

 

Zmieniony: środa, 06 lutego 2013 22:52
 
Komunikat w sprawie proponowanych zmian ustawowych dotyczących sześciolatków PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 06 października 2011 08:26

Komunikat w sprawie proponowanych zmian ustawowych dotyczących sześciolatków

Informacje przychodzące od rodziców i samorządów pokazują, że większość szkół podstawowych w Polsce jest już przygotowanych na przyjęcie sześciolatków. Są jednak szkoły niegotowe na tę cywilizacyjną zmianę. Aby umożliwić wszystkim samorządom dobre przygotowanie, należy o rok wydłużyć okres, w którym to rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu edukacji szkolnej dzieci sześcioletnich. Taka propozycja zostanie przedstawiona nowemu Parlamentowi:

  • Wszystkie sześciolatki podejmą naukę w szkole od września 2013 roku.
  • Od września 2012 roku wszystkie pięciolatki, tak jak obecnie, będą korzystały z edukacji przedszkolnej.
  • Od września 2012 roku każde dziecko sześcioletnie, które na podstawie decyzji rodziców nie pójdzie do I klasy, tak jak obecnie, będzie kontynuować edukację przedszkolną w sposób dostosowany do jego potrzeb rozwojowych.

Od września 2012 roku nastąpi z pewnością dalszy wzrost liczby sześciolatków rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych. Podjęcie decyzji o zapisaniu dziecka do pierwszej klasy ułatwia rodzicom przekazana przez nauczyciela przedszkola informacja o poziomie przygotowania dziecka do edukacji szkolnej. Natomiast informacje o oferowanych warunkach nauki i opieki w szkole podstawowej rodzice uzyskują od samorządu gminnego i dyrektora szkoły podstawowej. Rodzice także mają prawo wpływać na przyjmowane w szkole rozwiązania organizacyjne dotyczące edukacji ich dzieci. Warto, aby zawczasu z tego prawa korzystali.

Proces wprowadzania obniżenia wieku obowiązku szkolnego powinien przebiegać jak najsprawniej. Dlatego nadzór pedagogiczny będzie monitorował współpracę władz samorządu gminnego z rodzicami dzieci i zachęcał do skorzystania z programów i środków rządowych przeznaczonych na wspomaganie tej zmiany.

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - podpisane PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 31 maja 2010 11:36

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MEN znajduje się rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, które zostało podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej 28 maja 2010 r. Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji i wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.


Nawiązując do informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej 21 maja 2010 r. informujemy, że w stosunku do opublikowanego w tym dniu w Biuletynie Informacji Publicznej  projektu rozporządzenia wprowadzono poprawki redakcyjne w treści rozporządzenia oraz we wzorach świadectw i innych drukach szkolnych o numerach: 3, 17, 18, 26, 30, 31, 50, 54, 57, 59 i 69.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z postanowieniami  rozporządzenia zawartymi w § 28-38 obowiązkiem:

1) szkół w bieżącym roku szkolnym jest:

a) wydanie uczniom klas pierwszych gimnazjum szkolnych świadectw promocyjnych na drukach według wzorów nr 11-14, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

b) założenie dla uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I gimnazjum arkuszy ocen na drukach według wzorów nr 53-56, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

2) przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, jest wydanie w terminie do 15 czerwca 2010 r. rodzicom dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, które mają obowiązek albo mogą rozpocząć naukę w szkole podstawowej - „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej" na druku według wzoru nr 70, określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

3) okręgowych komisji egzaminacyjnych jest wydanie absolwentom, którzy zdali egzamin maturalny na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010, świadectwa dojrzałości na druku według wzoru nr 77, określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Pozostałe świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne mogą być wydawane w bieżącym  roku szkolnym na drukach według dotychczasowych wzorów.

 

źródło : men.gov.pl

 

Zmieniony: środa, 06 lutego 2013 22:53
 
Nadchodzą zmiany w drukach szkolnych. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 października 2009 08:22

W związku z przygotowywanymi zmianami w drukach szkolnych , zachęcam do
odwiedzenia strony MEN, na której znajduje się 
projekt rozporządzenia, które ma się ukazać na koniec marca.

Są tam określone nowe wzory druków do szkół.

 

http://bip.men.gov.pl/projekt_nowe_wzory.html

 

Zmieniony: czwartek, 04 marca 2010 12:40
 
Modernizacja strony internetowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 11 października 2009 00:00

Przez kilka dni strona może się błędnie wyświetlać, część działów może być niedostępna. Spowodowane jest to trwającymi pracami nad przebudową naszej witryny internetowej.

W ciągu najbliższych dni planujemy zakończyć wszystkie pracę i przywrócić stronę do normalnego stanu.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Zmieniony: poniedziałek, 14 grudnia 2009 18:43
 


Promocja - Czas na biuro!

Czas na biuro 2014r.

Szybki kontakt

CEZAS Zaopatrzenie Szkół

Gorzów Wlkp.

Tel.(95) 738 91 56
Fax.(95) 783 69 49
cezas@czs.com.pl

Oddział Legnica

Tel.(76) 744 27 80
Fax.(76) 744 27 07
cezas_legnica@czs.com.pl

Zapraszamy do kontaktu z

naszą firmą.

 

Znajdź nas na Facebooku

Lampy do projektorów

 

Lampy do projektorów